top of page

Med prostranimi gozdovi Pohorja

... kjer v jutru slišim glasbo ptic in v noči vidim platno zvezd.

bottom of page